+36 30 869 31 51
·
info@drparkanyi.hu
·
1053 Budapest, Kecskeméti utca 13.

Szakterületek

Jogi területek

amikben profi segítségünket kérheti

Ingatlanjog

Vállaljuk:

 

ingatlan adásvételi, ajándékozási és bérleti szerződések elkészítését, véleményezését;

 

⋅ zártkerti ingatlanok adásvételi, ajándékozási szerződések elkészítését, véleményezését;

 

⋅ társasház alapító okiratának elkészítését, módosítását;

 

⋅ épületkiemeléssel kapcsolatos szerződés elkészítését, véleményezését;

 

⋅ telekalakításról szóló megállapodás elkészítését, véleményezését;

 

⋅ birtokvédelmi eljárással kapcsolatos jogi képviseletét;

 

⋅ szolgalmi jogot, haszonélvezeti jogot, jelzálogjogot, elővásárlási jogot, stb. alapító szerződések elkészítését, véleményezését.

Munkajog

Vállaljuk:

 

· munkaszerződések és a munkaviszonnyal kapcsolatos valamennyi járulékos dokumentumok teljeskörű elkészítését, véleményezését

 

· munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos teljeskörű tanácsadást, dokumentumok elkészítését, véleményezését

 

· belső szabályzatok elkészítését, véleményezését

 

· munkaügyi perekben a teljeskörű képviseletet

 

· munkaerő-kölcsönzés és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vétele vonatkozásában a teljeskörű eljárást.

Gazdasági jog (társasági és cégjog)

Vállaljuk:

 

· gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatos eljárások lefolytatását;gazdasági társaságok (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) alapítását, módosítását

 

· gazdasági társaságok átalakulásával, egyesülésével, szétválásával kapcsolatos eljárások lefolytatások

 

· szindikátusi megállapodások elkészítését, véleményezését

Követeléskezelés

Vállaljuk:

 

fizetési felszólítások elkészítését, adós részére történő megküldését, egyeztetést

 

fizetési meghagyásos (FMH) eljárás kezdeményezését

 

csőd -és felszámolási eljárás kezdeményezését, eljárás során képviseletét

 

követeléskezelő cégekkel kapcsolattartást, egyezség megkötését

 

Családi jog

Vállaljuk:

 

·házassági perekben (házassági bontóper, házasság érvénytelenítése, továbbá érvényességének, létezésének vagy nemlétezésének megállapítása) a teljeskörű peres képviseletet

 

· házassági vagyonjogi perekben a teljeskörű peres képviseletet

 

· élettársi vagyonjogi perekben a teljeskörű peres képviseletet

 

·szülői felügyelettel és kapcsolattartás rendezése iránti perekben a teljeskörű peres képviseletet

 

·a kiskorú gyermekkel szemben fennálló tartási kötelezettség megállapítása, megváltoztatása, valamint megszüntetése iránti indított perekben a teljeskörű peres képviseletet

 

·házassági vagyonjogi szerződés elkészítését a házasság megkötése előtt és után

 

·apaság megállapítása, az apaság vélelmének megdöntése, valamint az anyaság megállapítása iránt indított teljeskörű peres képviseletet

Öröklési jog

Vállaljuk:

 

· végrendeletének elkészítését, ügyvédi ellenjegyzését és elhelyezését a Végrendeletek Országos Nyilvántartásában

 

· öröklési szerződésről, halál esetére szóló ajándékozásról és rendelkezés várt örökségről szóló szerződések teljeskörű elkészítését

 

· képviseletét hagyatéki eljárással összefüggően

 

· hagyatéki perben (végrendelet érvénytelensége, hatálytalansága) való képviseletét

Szerződések joga

Vállaljuk:

 

· szerződések (megbízási, vállalkozási, tartási szerződés, életjáradéki szerződés stb.) elkészítését, véleményezését

 

· további tipikus és atipikus szerződések teljeskörű elkészítését, véleményezését mind gazdasági társaságok, mind civil szervezetek, mind magánszemélyek részére

Civil szervezetek

Vállaljuk:

 

· egyesületek alapítását, módosítását

 

· alapítványok alapítását, módosítását

 

· egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek képviseletét

GDPR

Vállaljuk adatkezelési szabályzatok és az ahhoz kapcsolódó járulékos dokumentumok teljeskörű elkészítését.

Peres eljárások, vitarendezés

Vállaljuk megbízóink teljeskörű képviseletét polgári peres eljárásokban, mind felperesi, mind alperesi pozícióban, az egyeztető eljárások kezdetétől, a jogerős bírósági ítélet meghozataláig.

Végrehajtás

Vállaljuk teljeskörű jogi képviseletét végrehajtási eljárásban.

Jogi tanácsadás

A fentebb megjelölt jogterületek vonatkozásában és azokon túl, általános jelleggel nyújtunk a polgári jog valamennyi szegletére kiterjedően jogi tanácsadást konkrét kérdések kapcsán, jogi állásfoglalás készítése és szóbeli tanácsadás formájában.